SEK MUS

Vasarą prisiminus

Šią vasarą jaunučių choras vadovaujamas V. Mačiulsko dalyvavo dainų šventėje.

 

 

Visa Lietuva Šoka 2018

Rugsėjo 14 d. visoje Lietuvoje šokio mėgėjai turėjo galimybę pajudinti kojeles – dalyvauti akcijoje „Visa Lietuva Šoka 2018“. Pas De Gras studijos, 5 – 6 klasių šokėjos, su savo [...]

Mokslo ir žinių diena Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijoje!

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖ

Šių metų birželio 15 d. šv. Cecilijos gimnazijoje vyko mokslo metų užbaigimo šventė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Dambauskienė dėkojo visai gimnazijos bendruomenei už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą, tarpusavio palaikymą bei [...]

Įrašų galerija

Kviečiame pasiklausyti vargonų muzikos:

ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „PAS DE GRASSE“ TARPTAUTINIAME FESTIVALYJE „MES ESAME PASAULIS“

Šokių kolektyvas „Pas de Grasse“ (4 – 5 kl. mokiniai, vad. Ermana Grincinenė) gegužės 31 d. – birželio 4 d. svečiavosi Lenkijoje: dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Mes [...]

Projektai