SEK MUS

2017 sausio 25

Koncertas Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje “Rūta”

Sausio mėn. 25 d. mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Daivos Žardeckienės, surengė šventę Marijampolės vaikų lopšelio-darželio “Rūta” vaikučiams.