SEK MUS

Administracija

Direktorius
kan. Donatas Jasulaitis
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui
Loreta Dambauskienė

Saulius Pituška

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui
Daiva Žardeckienė
Ūkio dalies vedėjas
Gintautas Berenta
Raštinės vedėja
Angelė Valinčiūtė