SEK MUS

Adventinis vakaras šv. Cecilijos gimnazijoje

Tylų ir ramų gruodžio 20 – osios vakarą šv. Cecilijos  gimnazijos bendruomenė rinkosi į  Adventinio susikaupimo  vakarą.  Juos sukvietė ant Gimnazijos sienos nusileidęs šviesos angelas , raginantis pakelti akis į dangų ir ieškoti Vilties žvaigždės. Kalėdų laukimo nuotaika sklandė ir  šventinio koncerto metu prie  žibančios  eglutės, mokinių karpiniais ir paveikslais išpuoštoje erdvėje. Čia  skambėjo įtaigūs skaitovų balsai,  kalėdinės giesmės, atliekamos gausaus choristų būrio,  ir smuiko, violončelės, fleitos, saksofono,  fortepijono, vargonų muzika. Atlikėjai – mūsų Gimnazijos mokiniai – daugelio konkursų laureatai ir prizininkai, jaudino  žiūrovų širdis. Koncerto pabaigoje keletą giesmių dovanojo Česlovo Sasnausko choras.  Norisi  jiems  visiems pasakyti  ačiū už žodžiu, muzika ir giesme nuskaidrintas bendruomenės narių širdis,   jų paruošimą Kūdikėlio Jėzaus atėjimui.