SEK MUS

Kaip mes šventėme Gimnazijos globėjos šv. Cecilijos dieną?

Buvo visko…

  • Tai ir netradicinės pamokos,
  • Jaunesniųjų mokinių išvyka į spektaklį,
  • Pačių suvaidinti  etiudai iš mūsų gyvenimo,
  • Neakivaizdinė kelionė į Graikiją, Rodo salą,
  • Kūrybinės dirbtuvės dailės  ir choro studijose,
  • Atlikėjų iš Kauno  DuoViola  ir Martyno  Beinario (vokalas) koncertas.
  • Pagaliau  šv. Mišios koplyčioje kartu su seneliais, agapė…

Tai tik veiklų, į  kurias pasinėrė mūsų moksleiviai lapkričio 24-ąją, sąrašas.  Ir būtinai reikėtų pridurti, kad visa tai vyko gyvai, nuoširdžiai, dalinantis patarimais, prisiminimais, gera nuotaika. Ir meile. Ypatingas susikaupimas, artimo meilė sklandė Gimnazijos koplyčioje, kur  kartu su mokyklos bendruomene meldėsi ir moksleivių seneliai, giedojo moksleivių choras (vad. V. Junevičienė),  o Šv. Mišias koncelebravo  gimnazijos direktorius kan. D. Jasulaitis.

O kai gerai įsiklausai, susikaupi, išgirsti paslaptingus arfos garsus. Gal iš aukštybių mūsų vaikų maldų  pasiklausiusi, tyliai džiaugdamasi arfos stygas virpino Šv. Cecilija?… Tada  nejučiomis pagalvoji, kad šventė, kuriai taip nuoširdžiai rengėsi visa mokyklos bendruomenė, ypač  dailės, dainavimo,  muzikos, šokių, teatro studijos ir kt. mokytojai, vadovaujami pavaduotojos neformaliam ugdymui  D. Rutkauskienės, pavyko, ir visi tuo nuoširdžiai galime pasidžiaugti.