SEK MUS

Kings“ anglų kalbos olimpiada

Gruodžio 3 dieną Vilniuje, Kaune, Alytuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje  ir Klaipėdoje  įvyko „Kings“ anglų kalbos olimpiados finalas. Džiugu, kad nemažas būrys mūsų gimnazijos mokinių jame dalyvavo: 2a ir 2b klasių mažieji, 3a ir 3b, 4, 5, 7 klasių moksleiviai. Laukiame rezultatų ir džiaugiamės drąsiais, žingeidžiais ir entuziastingais mūsų mokiniais.