SEK MUS

Marijampolės šv. Cecilijos gimnaziją užliejo chorų garsai

Šv. Cecilijos gimnazijoje gruodžio 8 d. vyko Marijampolės miesto vaikų chorų susikaupimo valanda „Advento ramybė“. Šventėje dalyvavo Marijampolės Rygiškių Jono ir  Marijonų gimnazijų jaunimo chorai, darželio- mokyklos „Želmenėliai“ jaunučių choras, Marijampolės kultūros centro vaikų ir jaunimo choras „Vyturėlis“ bei šv. Cecilijos gimnazijos choras. Mokinius paruošė mokytojai  A. Jusaitytė, J. Stražnickaitė, V. Mačiulskas, B. Barauskienė, L. Venclovienė ir L. Dambauskienė. Gimnazijos skliautai skambėjo nuo skambių balsų, o vaikų širdelėse plazdėjo Šv. Kalėdų dvasia, apgaubusi  ir žiūrovus, ir konkurso dalyvius Advento ramybe.