SEK MUS

Mokytojai

Mokytojas – tai žmogus, kuris dalijasi ne tik savo žiniomis, bet ir patirtimi bei gyvenimiška išmintimi. Būti mokytoju – kilnus pašaukimas. Mūsų gimnazijos moksleivius lavina kūrybingi, didelę patirtį turintys pedagogai, kurie negailėdami savęs visą savo laiką ir sukauptas žinias perduoda mokiniams. Nors gimnazijos mokytojų kolektyvas nedidelis, tačiau esame lyg viena draugiška šeima. Mokytojai ne tik moko, bet ir mielai dalyvauja mokinių organizuojamuose renginiuose.

Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos mokytojai 2016- 2017 m.m.

Eil. Nr. Vardas Pavardė Dėstomas dalykas Kategorija
1. Rasa Pudžemienė Pailgintos d. grupės auklėtoja Metodininkė
2. Algytė Venckūnienė PUG Metodininkė
3. Lapinskienė Saulė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
4. Edita Vosylienė Pradinis ugdymas Mokytoja
5. Jūratė Balaikienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
6. Eglė Šverčiauskienė Pradinis ugdymas Mokytoja
7. Rima Balniuvienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
8. Žydruolė Žakauskaitė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
9. Donatas Jasulaitis Tikyba Mokytojas
10. Eglė Šverčiauskienė Tikyba Mokytoja
11. Irma Zapolskienė Tikyba Vyr. mokytoja
12. Remigija Taurokienė Lietuvių klb. Metodininkė
13. Gražina Kudirkienė Lietuvių klb. Vyr. mokytoja
14. Ilona Martinaitienė Lietuvių klb. Metodininkė
15. Romualda Šulinskienė Lietuvių klb. Vyr. mokytoja
16. Jolanta Leonavičienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
17. Jurgita Kučinskienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
18. Inga Jočionienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
19. Ina Urbonienė Vokiečių klb. Vyr. mokytoja
20. Vida Žibūdienė Rusų klb. Vyr. mokytoja
21. Danutė Pakalkaitė Rusų klb. Metodininkė
22.  Alvyra Butrimanskienė Matematika Vyr. mokytoja
23. Birutė Juselienė Matematika Mokytoja
24. Edita Traškevičienė Matematika Metodininkė
25. Aušra Širvaitienė Matematika Vyr. mokytoja
26. Rūta Matuzienė Matematika Metodininkė
27. Ginta Šnipaitienė Informacinės technologijos Mokytoja
28. Vytuolis Širvaitis Informacinės technologijos Metodininkas
29. Lolita Paliulienė Biologija Vyr. mokytoja
30. Danutė Jurevičienė Fizika Vyr. mokytoja
31. Valdas Strazdas Chemija Mokytojas
32. Reda Kriaučiūnienė Istorija Vyr. mokytoja
33. Saulius Pituška Istorija Vyr. mokytojas
34. Dalia Žarskienė Istorija Metodininkė
35. Ina Urbonienė Pilietiškumo ugdymo pagrindai Mokytoja
36. Marytė Šlekienė Geografija Vyr. mokytoja
37. Lina Miliauskienė Geografija Metodininkė
38. Lina Miliauskienė Ekonomika Metodininkė
39. Jūratė Balaikienė Dailė Vyr. mokytoja
40. Skirmantė Makarevičienė Dailė Metodininkė
41. Daiva Žardeckienė Muzika Metodininkė
42. Jolita Mačiulskienė Muzika Metodininkė
43. Loreta Dambauskienė Muzika Metodininkė
44. Daiva Rutkauskienė Muzika Vyr. mokytoja
45. Rūta Vaitonienė Technologijos Metodininkė
46. Skirmantė Makarevičienė Technologijos Metodininkė
47. Romas Kulbokas Kūno kultūra Metodininkas
48. Romualda Kulbokienė Kūno kultūra Metodininkė
49. Ermana Grincienė Choreografija Metodininkė
50. Ona Giedraitienė Žmogaus s. Metodininkė