SEK MUS

„Šokių karai“ – 2016 m. lapkričio 24 d.

Štai ir dar vienas tradicija tampantis Mokinių tarybos renginys sudrebins mūsų gimnaziją! Kviečiame įrodyti, jog Jūsų klasė aktyvi ir sugeba puikiai šokti!
Renginio taisyklės:
1. Nėra jokių apribojimų, tad galite atlikti bet kokio stiliaus šokį.
2. Dainos trukmė negali viršinti 4 min.
3. Renginyje dalyvauja 5-8, I G kl.-IV G kl. mokiniai.
4. Dainas miksuoti galima, bet turite tilpti į nustatytą laiką.
5. Dainas prašome pateikti Ramunei Dilbaitei (III G kl.) iki lapkričio 22 d.