SEK MUS

Tvarkaraštis

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos neformalaus ugdymo pamokų tvarkaraštis 2017- 2018 m.m. 

Eil. Nr. Pavardė, v. Programos pavadinimas Val. sk. Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Kan. D. Jasulaitis Liturgija 3 13.55-14.40   13.55-14.40   13.55-14.40
2. Kan. D. Jasulaitis Liturginė praktika 3 14.50-15.35   14.50-15.35   14.50-15.35
3. DambauskienėL.
1-2 kl. choras 1  13.00-13.45        
4. DambauskienėL. Vokalinis ansamblis 1 8.00-11.45        
5. Mačiulskas V. Jaunučių choras 2  13.55-14.40    13.55-14.40
6. Mačiulskas V. Jaunimo choras 3  14.45-15.50    14.45-15.50   
7. Grincienė E. Ritmika 1 9.55-10.40
       
8. Zapolskienė I. Ateitininkai 1 13.55-14.40        
9. Vosylienė E. Dailės terapija 1       13.00-13.45
10. Lapinskienė S. Jaunieji rašytojai 1       12.05-12.50
11. Žakauskaitė Ž. Išminčių šalis 1    11.00-11.45      
12. Balniuvienė R. Mažieji žurnalistai 1       12.05-12.50
 
13. DambauskienėL. Solfedžio 10 8.55-12.50 8.00-9.40

11.00-12.50

    11.00-12.50 
14. Elshorbgy J. Solfedžio 2 8.55-9.40 8.00-8.45    

15.

Antanavičiūtė B. Dramos studija 4   14.50-16.20 14.50-16.20