SEK MUS

Tvarkaraštis

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos neformalaus ugdymo pamokų tvarkaraštis 2016- 2017 m.m. 

Eil. Nr. Pavardė, v. Programos pavadinimas Val. sk. Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Kan. D. Jasulaitis Liturgija 3 13.55-14.40   13.55-14.40   13.55-14.40
2. Kan. D. Jasulaitis Liturginė praktika 3 14.50-15.35   14.50-15.35   14.50-15.35
3. Žardeckienė D. Chorinis dainavimas 7   12.05-16.30 12.05-12.50 13.00-15.35 8.55-12.50
4. Žardeckienė D. Solfedžio 7 8.55-10.40   8.00-11.45   8.55-12.50
5. Dambauskienė L. Solfedžio 4   12.05-12.50 12.05-12.50   8.00-9.40
6. Žardeckienė D. Vokalinis ansamblis 1         13.00-13.45
7. Grincienė E. Ritmika 1          
8. Zapolskienė I. Ateitininkai 1 13.55-14.40        
9. Vosylienė E. „Dailės terapija“ 1         12.05-12.50
10. Balaikienė J. Spalvų pasaulyje 2     13.00-13.45 9.55-10.40 8.55-9.40
11. Lapinskienė S. „Žiniukų klubas“ 1       13.00-13.45  
12. Žakauskaitė Ž. „Išminčių šalis“ 1 12.05-12.50        
13. Jočionienė I. Socialinių ir

komunikacinių įgūdžių programa

1   14.50-15.35      
14. Šverčiauskienė E. „Nenuoramų teatras“ 1       13.00-13.45  

15.

Balniuvienė R. „Jaunasis rašytojas“ 1   12.05-12.50