SEK MUS

Ugdymo procesas 2016-2017

2016- 2017 m.m. ugdymo proceso organizavimas

 

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1-4

05-30 32

5

05-30 32

6-8, I gimnazijos

06-02

34

II gimnazijos 06-02

34

III gimnazijos 06-02

34

IV gimnazijos 05-25

33

 

Pusmečių trukmė:

Klasė

Pusmečio trukmė

I

II

1 – 4

rugsėjo 1 d. – sausio 20 d. sausio 23 d. – gegužės 30d.
5 rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.

sausio 23 d. – gegužės 30 d.

6 – 8, I-III gimnazijos

rugsėjo 1 d. – sausio 20 d. sausio 23 d. – birželio 02 d.
IV gimnazijos rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.

sausio 23 d. – gegužės 25 d.

 

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Klasė Prasideda

Baigiasi

Rudens PUG, 1- 8, I – IVg. kl. 2016-10-31 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) PUG, 1- 4 , 5 – 8, I – IV g. kl 2016-12-27 2017-01-06
Žiemos 1 – 8, I – IV g.kl 2017-02-17 2017-02-17
Papildomos PUG, 1- 4, 5 klasėse 2017-02-20 2017-02-24
2017-04-03 2017-04-07
Pavasario (Velykų) PUG, 1- 4 , 5 – 8, I – IV g.kl. 2017-04-10 2017-04-14
Atostogų dienos per kurias mokiniai laiko kalbų įskaitas 2017-04-10 2017-04-14*

Vasaros

PUG,1–5 2017-05-31 2017-08-31
6 – 8, I-III g.kl. 2017-06-05 2017-08-31**
IV gimnazijos 2017-05-26 2017-08-31***

*(atostogų dienos, per kurias mokiniai laiko kalbų įskaitas, perkeliamos į 2017-04-14 dieną);

** 10 ir  gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

***  gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitas arba brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti 1- 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai 6- 12 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.