SEK MUS

Ugdymo procesas 2017-2018

Ugdymo proceso organizavimas 2017-2018 mokslo metais

 

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis Ugdymo proceso trukmė dienomis
PUG, 1-4 05.31 34 170
5-8, I-III gimnazijos 06.15 36 181
IV gimnazijos 05.25 33 166

 

Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Klasė

Pusmečio trukmė

I

II

PUG, 1 – 4

rugsėjo 1 d. – sausio 24 d. sausio 25 d. – gegužės 31 d.

5 – 8, I-III gimnazijos

rugsėjo 1 d. – sausio 24 d. sausio 25 d. – birželio 15 d.
IV gimnazijos rugsėjo 1 d. – sausio 24 d.

sausio 25 d. – gegužės 25 d.

 

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06

 

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti PUG, 1- 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai 6- 12 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.