SEK MUS

Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazija jaučiasi fantastiškai

2017 liepos 7

Sveikiname Andrių Zubkų, maksimaliai išlaikiusį anglų kalbos egzaminą (100 balų)!!!

Taip pat dėkojame anglų k. mokytojai Ingai Jočionienei, puikiai paruošusiai mokinį. Džiaugiamės, jog mūsų mokykloje išugdomos tokios asmenybės su puikiais rezultatais.