SEK MUS

Vaiko gerovės komisija

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos vaiko gerovės komisijos narių sąrašas

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui

Daiva Žardeckienė
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Pituška
Socialinė pedagogė Ina Urbonienė
Psichologė Gražina Jakovickienė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Asta Puteikienė
Logopedė Audra Plačienė
Pradinio ugdymo mokytoja Saulė Lapinskienė
Biologijos mokytoja Lolita Paliulienė
Matematikos mokytoja Birutė Juselienė