SEK MUS

,,GIMTOJO ŽODŽIO PAUNKSMĖJ“

Kalba – tai miestas, kurio statybai kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį.“   R. V. Emersonas.

Prisiminę savo šalies istoriją, suprantame, kiek daug  paaukojo  mūsų [...]

AČIŪ TAU, LIETUVA

 

Saulėtą penktadienio rytą  mes , šv. Cecilijos gimnazijos mokiniai ir mokytojai,  pamokas pradėjome nuoširdžiai giedodami ,,Tautišką giesmę“.Taip paminėjome svarbią Lietuvai ir jos žmonėms  datą – Kovo [...]