SEK MUS

100 dienų beliko..

Prirašėm sąsiuvinius, perskaitėm knygas. Netyčia juoką išbėrėm prie klasės slenksčio. Vienas kitam pažvelgiam į akis, nepasakytų žodžių išsigandom… Suvirpo pirštai nejučia, kai atsisveikindami ranką spaudžiam. Jau eisim? Taip greit? [...]