SEK MUS

Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas Rygoje

2017 spalio 24 – 26 d. Rygoje vyko Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas. Jame 3b klasės mokinys Jovis Jočionis tapo 3 vietos laimėtoju. Paruošė mokytoja Nadiežda Liberis.