SEK MUS

Tvarkaraštis

MARIJAMPOLĖS ŠV. CECILIJOS GIMNAZIJOS

NEFORMALAUS UGDYMO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

2021-2022 m. m. I pusmetis

 

Eil Nr

Pavardė, v.

Programos pavad.

Val. sk.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Kan. Donatas Jasulaitis

Mišių liturgija

3

7 pamoka

 

7 pamoka

 

7 pamoka

2.

Kan. Donatas Jasulaitis

Liturginė praktika

3

8 pamoka

 

8 pamoka

 

8 pamoka

3.

Mačiulskas Valdas

1-2 kl. choras

1

6 pamoka

   

6 pamoka

 

4.

Mačiulskas Valdas

Jaunučių choras

2

 

7 pamoka

 

7 pamoka

 

5.

Mačiulskas Valdas

Jaunių choras

2

 

9 pamoka

 

9 pamoka

 

6.

Slankauskienė Rasa

Ateitininkai

1

     

7 pamoka

 

7.

Slankauskienė Rasa

Etnokultūra

2

       

8 pamoka

9 pamoka

8.

Rūta Vaitonienė

Kerpame ir siuvame

1

7 pamoka

       

9.

Algytė Venckūnienė

Matematikų klubas

1

6 pamoka

       

10.

Danutė Jurevičienė

Astronomija visiems

1

8 pamoka

       

11.

Dambauskienė Loreta

Solfedžio

12

 

1-3, 5 pamokos

 

1-3, 5 pamokos

2-3,5-6 pamokos

12.

Roma Upitienė

Senolių skrynią pravėrus

4

   

6 pamoka

   

13.

Inga Jočionienė

Socialinių ir komunikacinių įgūdžių programa

1

   

8 pamoka

   

14.

Ilona Martinaitienė

Kūrybinės dirbtuvės

1

       

7 pamoka

15.

Nerijus Mašalaitis

IT pasaulyje

1

 

8 pamoka

     

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Dambauskienė