SEK MUS

Tvarkaraštis

MARIJAMPOLĖS ŠV. CECILIJOS GIMNAZIJOS

NEFORMALAUS UGDYMO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

2022-2023 m. m. I pusmetis

 

Eil Nr

Pavardė, v.

Programos pavad.

Val. sk.

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Kan. Donatas Jasulaitis

Mišių liturgija

3

7 pamoka

7 pamoka

7 pamoka

2.

Kan. Donatas Jasulaitis

Liturginė praktika

3

8 pamoka

8 pamoka

8 pamoka

3.

Mačiulskas Valdas

1-2 kl. choras

2

6 pamoka

6 pamoka

4.

Mačiulskas Valdas

Jaunučių choras

2

7 pamoka

7 pamoka

5.

Mačiulskas Valdas

Jaunių choras

2

 

8 pamoka

8 pamoka

6.

Slankauskienė Rasa

Ateitininkai

1

7 pamoka

7.

Slankauskienė Rasa

Etnokultūra

1

7 pamoka

 

8.

Rasa Janulevičienė

Floristikos dirbtuvės

1

 

7 pamoka

9.

Danutė Jurevičienė

Astronomija visiems

1

7 pamoka

10.

Gintarė Brusokienė

Lėlių teatras

1

 

8 pamoka

11.

Dambauskienė Loreta

Solfedžio

14

4-6 pamokos

1, 3-6 pamokos

3- 5 pamokos

1, 3-4 pamokos

12.

Roma Upitienė

Senolių skrynią pravėrus

1

 

6 pamoka

13.

Inga Jočionienė

Socialinių ir komunikacinių įgūdžių programa

1

 

8 pamoka

14.

Loreta Dambauskienė

Meninės raiškos būrelis

1

7 pamoka

 

15.

Almantas Raškauskas

Robotika

1

7-8 pamoka

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Dambauskienė