SEK MUS

Tvarkaraštis

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos neformalaus ugdymo pamokų tvarkaraštis 2018- 2019 m.m. 

Eil. Nr. Pavardė, v. Programos pavadinimas Val. sk. Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Kan. D. Jasulaitis Liturgija 3 13.55-14.40   13.55-14.40   13.55-14.40
2. Kan. D. Jasulaitis Liturginė praktika 3 14.50-15.35   14.50-15.35   14.50-15.35
3. Mačiulskas V. 1-2 kl. choras 2   13.00 – 13.45
13.00 – 13.45     
4. Mačiulskas V. Jaunučių choras 2  13.55-14.40   13.00-13.45
5. Mačiulskas V. Jaunių choras 2    13.55-14.40   13.55-14.40 
6. Jočionienė I. Socialinių ir komunikacinių įgūdžių programa 1      14.45-15.30  
7. Zapolskienė I. Ateitininkai 1 13.55-14.40        
8. Martinaitienė I.
Kūrybinės dirbtuvės
1 13.55-14.40       
9. Nerijus Mašalaitis IT pasaulyje
1       14.45-15.30
10. DambauskienėL. Solfedžio 12 8.00-11.45 8.00-9.55  8.00-12.50   11.00-12.50 

11.

Antanavičiūtė B. Dramos studija 4 13.00-14.40  13.00-14.40