SEK MUS

Tvarkaraštis

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos neformalaus ugdymo pamokų tvarkaraštis 2019- 2020 m.m. 

Eil. Nr. Pavardė, v. Programos pavadinimas Val. sk. Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Kan. D. Jasulaitis Liturgija 3 7 pamoka   7 pamoka   7 pamoka
2. Kan. D. Jasulaitis Liturginė praktika 3 8 pamoka   8 pamoka   8 pamoka
3. Mačiulskas V. 1-2 kl. choras 1      6 pamoka  
4. Mačiulskas V. Jaunučių choras 2   6-7 pamokos
5. Mačiulskas V. Jaunių choras 2   8 pamoka   7 pamoka
6. Jočionienė I. Socialinių ir komunikacinių įgūdžių programa 1     8 pamoka  
7. Pudžemienė R.
Ateitininkai 1 8 pamoka      
8. Ciegienė D.
Dramos studija
4 7-8 pamokos
7-8 pamokos  
9. Nerijus Mašalaitis IT pasaulyje
1   8 pamoka  
10. DambauskienėL. Solfedžio 12 1-5 pamokos 1-5 pamokos  2 pamoka
5 pamoka

11.

Martinaitienė I.
Kūrybinės dirbtuvės
1 8 pamoka