SEK MUS

Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimo sąlygos

Maloniai kviečiame mokytis Šv. Cecilijos gimnazijoje. Mokiniai į Šv. Cecilijos gimnaziją  priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimą, sveikatos pažymėjimą arba sveikatos pasą,  ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba atitinkamos mokymosi pakopos baigimo pažymėjimą. Sprendimą dėl mokinio priėmimo  priima Šv. Cecilijos gimnazijos direktorius. Mokinių priėmimas įregistruojamas sudarant sutartį tarp Šv. Cecilijos gimnazijos ir mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų).

Priimant mokinius, prioritetai teikiami:

– mokiniams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi Šv. Cecilijos gimnazijoje. Ši nuostata netaikoma, jei Šv. Cecilijos gimnazijos direktorius nusprendė mokinį  nepriimti;

– mokiniams, turintiems aukštesnius mokymosi pasiekimus;

–  Šv. Cecilijos gimnazijos darbuotojų vaikams.

Klasės sudaromos atsižvelgiant į mokinių pageidavimus. Siekiama, kad paralelėse klasėse būtų toks pat mokinių skaičius.

 

Mokinių priėmimas į 1- 4 klases

Priimami mokiniai į 1- as klases. Tėvų prašymai priimami Gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val., penktadienį nuo 9 val. iki 16 val. Pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.

 

Mokinių priėmimas į 5- 8 klases

Priimami mokiniai į 5- as klases. Tėvų prašymai priimami Gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val., penktadienį nuo 9 val. iki 16 val. Pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.

 

Mokinių priėmimas į I- IV gimnazijos klases

Priimami mokiniai į I-IV gimnazijos (9-12) klases. Tėvų prašymai priimami Gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val., penktadienį nuo 9 val. iki 16 val. Pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.

 

Daugiau informacijos apie mokinių priėmimo sąlygas teirautis tel. 8 (343) 50608  arba gimnazijos raštinėje.