SEK MUS

Mokytojai

Mokytojas – tai žmogus, kuris dalijasi ne tik savo žiniomis, bet ir patirtimi bei gyvenimiška išmintimi. Būti mokytoju – kilnus pašaukimas. Mūsų gimnazijos moksleivius lavina kūrybingi, didelę patirtį turintys pedagogai, kurie negailėdami savęs visą savo laiką ir sukauptas žinias perduoda mokiniams. Nors gimnazijos mokytojų kolektyvas nedidelis, tačiau esame lyg viena draugiška šeima. Mokytojai ne tik moko, bet ir mielai dalyvauja mokinių organizuojamuose renginiuose.

Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos mokytojai 2018- 2019 m.m.

Eil. Nr. Vardas Pavardė Dėstomas dalykas Kategorija
1. Rasa Pudžemienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja Metodininkė
2. Žydruolė Žakauskaitė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
3. Algytė Venckūnienė Pradinis ugdymas Metodininkė
4. Saulė Lapinskienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
5. Edita Vosylienė Pradinis ugdymas Mokytoja
6. Jūratė Balaikienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
7. Eglė Šverčiauskienė Pradinis ugdymas, tikyba Mokytoja
8. Rasa Pudžemienė PUG Metodininkė
9. Donatas Jasulaitis Tikyba Mokytojas
10. Irma Zapolskienė Tikyba Mokytoja
11. Remigija Taurokienė Lietuvių klb. Metodininkė
12. Gražina Kudirkienė Lietuvių klb. Vyr. mokytoja
13. Ilona Martinaitienė Lietuvių klb. Metodininkė
14. Romualda Šulinskienė Lietuvių klb. Vyr. mokytoja
15. Jolanta Leonavičienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
16. Jurgita Kučinskienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
17. Inga Jočionienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
18. Ina Urbonienė Vokiečių klb. Vyr. mokytoja
19. Vida Žibūdienė Rusų klb. Vyr. mokytoja
20. Danutė Pakalkaitė Rusų klb. Metodininkė
21. Alvyra Butrimanskienė Matematika Vyr. mokytoja
22. Birutė Juselienė Matematika Mokytoja
23. Nijolė Matlauskienė Matematika Metodininkė
24. Vilija Sabulienė Matematika Metodininkė
25. Nerijus Mašalaitis Informacinės technologijos Metodininkas
26. Vytuolis Širvaitis Informacinės technologijos Metodininkas
27. Lolita Paliulienė Biologija Vyr. mokytoja
28. Danutė Jurevičienė Fizika Vyr. mokytoja
29. Valdas Strazdas Chemija Mokytojas
30. Reda Kriaučiūnienė Istorija Vyr. mokytoja
31. Dalia Žarskienė Istorija ir pilietiškumo ugdymo pagrindai Metodininkė
32. Marytė Šlekienė Geografija Vyr. mokytoja
33. Lina Miliauskienė Geografija, ekonomika Metodininkė
34. Skirmantė Makarevičienė Dailė, technologijos Metodininkė
35. Jolita Elshorbgy Muzika Metodininkė
36. Loreta Dambauskienė Muzika Metodininkė
37. Daiva Rutkauskienė Muzika Vyr. mokytoja
38. Rūta Vaitonienė Technologijos Metodininkė
39. Romas Kulbokas Kūno kultūra Metodininkas
40. Juškevičienė Rima Logopedė Vyr. logopedė
41. Ermana Grincienė Choreografija Metodininkė