SEK MUS

Mokytojai

Mokytojas – tai žmogus, kuris dalijasi ne tik savo žiniomis, bet ir patirtimi bei gyvenimiška išmintimi. Būti mokytoju – kilnus pašaukimas. Mūsų gimnazijos moksleivius lavina kūrybingi, didelę patirtį turintys pedagogai, kurie negailėdami savęs visą savo laiką ir sukauptas žinias perduoda mokiniams. Nors gimnazijos mokytojų kolektyvas nedidelis, tačiau esame lyg viena draugiška šeima. Mokytojai ne tik moko, bet ir mielai dalyvauja mokinių organizuojamuose renginiuose.

Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos mokytojai 2019- 2020 m.m.

Eil. Nr. Vardas Pavardė Dėstomas dalykas Kategorija
1. Rasa Pudžemienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja, PUG Metodininkė
2. Žydruolė Žakauskaitė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
3. Algytė Venckūnienė Pradinis ugdymas Metodininkė
4. Saulė Lapinskienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
5. Edita Vosylienė Pradinis ugdymas Mokytoja
6. Jūratė Balaikienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
7. Eglė Šverčiauskienė Pradinis ugdymas, tikyba Vyr. mokytoja, Mokytoja
8. Lina Stepšienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
9. Donatas Jasulaitis Tikyba Mokytojas
10. Irma Zapolskienė Tikyba Vyr. mokytoja
11. Daina Ciegienė Lietuvių klb. Metodininkė
12. Gražina Kudirkienė Lietuvių klb. Vyr. mokytoja
13. Ilona Martinaitienė Lietuvių klb. Metodininkė
14. Romualda Šulinskienė Lietuvių klb. Vyr. mokytoja
15. Jolanta Leonavičienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
16. Jurgita Kučinskienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
17. Inga Jočionienė Anglų klb. Metodininkė
18. Ina Urbonienė Vokiečių klb. Vyr. mokytoja
19. Vida Žibūdienė Rusų klb. Vyr. mokytoja
20. Audrius Miliauskas Matematika Mokytojas
21. Birutė Juselienė Matematika Mokytoja
22. Nijolė Matlauskienė Matematika Metodininkė
23. Vilija Sabulienė Matematika Metodininkė
24. Nerijus Mašalaitis Informacinės technologijos Metodininkas
25. Vytuolis Širvaitis Informacinės technologijos Metodininkas
26. Lolita Paliulienė Biologija Vyr. mokytoja
27. Danutė Jurevičienė Fizika Vyr. mokytoja
28. Valdas Strazdas Chemija Mokytojas
29. Reda Kriaučiūnienė Istorija Vyr. mokytoja
30. Dalia Žarskienė Istorija ir pilietiškumo ugdymo pagrindai Metodininkė
31. Marytė Šlekienė Geografija Vyr. mokytoja
32. Lina Miliauskienė Geografija, ekonomika Metodininkė
33. Skirmantė Makarevičienė Dailė, technologijos Metodininkė
34. Jolita Elshorbgy Muzika Metodininkė
35. Loreta Dambauskienė Muzika Metodininkė
36. Daiva Rutkauskienė Muzika Vyr. mokytoja
37. Rūta Vaitonienė Technologijos Metodininkė
38. Romas Kulbokas Kūno kultūra Metodininkas
39. Juškevičienė Rima Logopedė Vyr. logopedė
40. Ermana Grincienė Choreografija Metodininkė