SEK MUS

Mokytojai

Mokytojas – tai žmogus, kuris dalijasi ne tik savo žiniomis, bet ir patirtimi bei gyvenimiška išmintimi. Būti mokytoju – kilnus pašaukimas. Mūsų gimnazijos moksleivius lavina kūrybingi, didelę patirtį turintys pedagogai, kurie negailėdami savęs visą savo laiką ir sukauptas žinias perduoda mokiniams. Nors gimnazijos mokytojų kolektyvas nedidelis, tačiau esame lyg viena draugiška šeima. Mokytojai ne tik moko, bet ir mielai dalyvauja mokinių organizuojamuose renginiuose.

Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos mokytojai 2020- 2021 m.m.

Eil. Nr. Vardas Pavardė Dėstomas dalykas Kategorija
1. Rasa Pudžemienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja, PUG Metodininkė
2. Žydruolė Žakauskaitė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
3. Algytė Venckūnienė Pradinis ugdymas Metodininkė
4. Saulė Lapinskienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
5. Jurgita Šėvelienė Vokiečių k. Mokytoja
6. Jūratė Balaikienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
7. Eglė Šverčiauskienė Pradinis ugdymas, tikyba Vyr. mokytoja, Mokytoja
8. Rasa Slankauskienė Tikyba Mokytoja
9. Donatas Jasulaitis Tikyba Mokytojas
10. Daina Ciegienė Lietuvių klb. Metodininkė
11. Ilona Martinaitienė Lietuvių klb. Metodininkė
12. Romualda Šulinskienė Lietuvių klb. Vyr. mokytoja
13. Jolanta Leonavičienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
14. Jurgita Kučinskienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
15. Inga Jočionienė Anglų klb. Metodininkė
16. Ina Urbonienė Vokiečių klb. Vyr. mokytoja
17. Vida Žibūdienė Rusų klb. Vyr. mokytoja
18. Audrius Miliauskas Matematika Mokytojas
19. Birutė Juselienė Matematika Mokytoja
20. Vilija Sabulienė Matematika Metodininkė
21. Nerijus Mašalaitis Informacinės technologijos Metodininkas
22. Vytuolis Širvaitis Informacinės technologijos Metodininkas
23. Lolita Paliulienė Biologija Vyr. mokytoja
24. Danutė Jurevičienė Fizika Vyr. mokytoja
25. Valdas Strazdas Chemija Mokytojas
26. Reda Kriaučiūnienė Istorija Vyr. mokytoja
27. Dalia Žarskienė Istorija ir pilietiškumo ugdymo pagrindai Metodininkė
28. Lina Miliauskienė Geografija, ekonomika Metodininkė
29. Skirmantė Makarevičienė Dailė, technologijos Metodininkė
30. Jolita Elshorbgy Muzika Metodininkė
31. Loreta Dambauskienė Muzika Metodininkė
32. Daiva Rutkauskienė Muzika Vyr. mokytoja
33. Rūta Vaitonienė Technologijos Metodininkė
34. Romas Kulbokas Kūno kultūra Metodininkas
35. Juškevičienė Rima Logopedė Vyr. logopedė
36. Ermana Grincienė Choreografija Metodininkė