SEK MUS

Mokytojai

Mokytojas – tai žmogus, kuris dalijasi ne tik savo žiniomis, bet ir patirtimi bei gyvenimiška išmintimi. Būti mokytoju – kilnus pašaukimas. Mūsų gimnazijos moksleivius lavina kūrybingi, didelę patirtį turintys pedagogai, kurie negailėdami savęs visą savo laiką ir sukauptas žinias perduoda mokiniams. Nors gimnazijos mokytojų kolektyvas nedidelis, tačiau esame lyg viena draugiška šeima. Mokytojai ne tik moko, bet ir mielai dalyvauja mokinių organizuojamuose renginiuose.

Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos mokytojai 2021- 2022 m.m.

Eil. Nr. Vardas Pavardė Dėstomas dalykas Kategorija
1. Žydruolė Žakauskaitė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
2. Algytė Venckūnienė Pradinis ugdymas Metodininkė
3. Saulė Lapinskienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
4. Jūratė Balaikienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
5. Eglė Šverčiauskienė Pradinis ugdymas, tikyba Vyr. mokytoja
6. Rasa Pudžemienė PUG, Matematika Metodininkė
7. Daiva Krasnickienė Ikimokyklinis ugdymas Metodininkė
8. Donatas Jasulaitis Tikyba Mokytojas
9. Ilona Martinaitienė Lietuvių klb. Metodininkė
10. Romualda Šulinskienė Lietuvių klb. Vyr. mokytoja
11. Gintarė Rašytinienė Lietuvių klb. Vyr. mokytoja
12. Jolanta Leonavičienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
13. Jurgita Kučinskienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
14. Inga Jočionienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
15. Vida Žibūdienė Rusų klb. Vyr. mokytoja
16. Audrius Miliauskas Matematika Mokytojas
17. Birutė Juselienė Matematika Mokytoja
18. Ginta Šnipaitienė Matematika, informacinės technologijos Mokytoja
19. Almantas Raškauskas Informacinės technologijos Vyr. mokytojas
20. Vytuolis Širvaitis Informacinės technologijos Metodininkas
21. Lolita Paliulienė Biologija Vyr. mokytoja
22. Danutė Jurevičienė Fizika Vyr. mokytoja
23. Valdas Strazdas Chemija Mokytojas
24. Reda Kriaučiūnienė Istorija Vyr. mokytoja
25. Dalia Žarskienė Istorija ir pilietiškumo ugdymo pagrindai Metodininkė
26. Lina Miliauskienė Geografija, ekonomika Metodininkė
27. Skirmantė Makarevičienė Dailė, technologijos Metodininkė
28. Jolita Elshorbgy Muzika Metodininkė
29. Loreta Dambauskienė Muzika Metodininkė
30. Daiva Rutkauskienė Muzika Vyr. mokytoja
31. Valdas Mačiulskas Muzika Vyr. mokytojas
32. Rūta Vaitonienė Technologijos Metodininkė
33. Romas Kulbokas Kūno kultūra Metodininkas
34. Juškevičienė Rima Logopedė Vyr. logopedė
35. Ermana Grincienė Choreografija Metodininkė
36. Erika Vaznė Vokiečių k. Mokytoja
37. Rasa Slankauskienė Tikyba Mokytoja
38.
Roma Upitienė  Pradinis ugdymas
Metodininkė
39. Živilė Sajatauskienė Socialinė pedagogė  
40. Leta Jeskelevičienė  Mokytojo padėjėja