SEK MUS

Mokytojai

Mokytojas – tai žmogus, kuris dalijasi ne tik savo žiniomis, bet ir patirtimi bei gyvenimiška išmintimi. Būti mokytoju – kilnus pašaukimas. Mūsų gimnazijos moksleivius lavina kūrybingi, didelę patirtį turintys pedagogai, kurie negailėdami savęs visą savo laiką ir sukauptas žinias perduoda mokiniams. Nors gimnazijos mokytojų kolektyvas nedidelis, tačiau esame lyg viena draugiška šeima. Mokytojai ne tik moko, bet ir mielai dalyvauja mokinių organizuojamuose renginiuose.

Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos mokytojai 2021- 2022 m.m.

Eil. Nr. Vardas Pavardė Dėstomas dalykas Kategorija
1. Žydruolė Žakauskaitė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
2. Algytė Venckūnienė Pradinis ugdymas Metodininkė
3. Saulė Lapinskienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
4. Jūratė Balaikienė Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
5. Eglė Šverčiauskienė Pradinis ugdymas, tikyba Vyr. mokytoja
6. Rasa Pudžemienė PUG, Matematika Metodininkė
7. Daiva Krasnickienė Ikimokyklinis ugdymas Metodininkė
8. Donatas Jasulaitis Tikyba Mokytojas
9. Ilona Martinaitienė Lietuvių klb. Metodininkė
10. Romualda Šulinskienė Lietuvių klb. Vyr. mokytoja
11. Gintarė Rašytinienė Lietuvių klb. Vyr. mokytoja
12. Jolanta Leonavičienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
13. Jurgita Kučinskienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
14. Inga Jočionienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
15. Vida Žibūdienė Rusų klb. Vyr. mokytoja
16. Audrius Miliauskas Matematika Mokytojas
17. Birutė Juselienė Matematika Mokytoja
18. Gintarė Brusokienė Pradinis ugdymas
Mokytoja
19. Almantas Raškauskas Informacinės technologijos Vyr. mokytojas
20. Vytuolis Širvaitis Informacinės technologijos Metodininkas
21. Lina Klimavičienė Biologija Mokytoja
22. Danutė Jurevičienė Fizika Vyr. mokytoja
23. Valdas Strazdas Chemija Mokytojas
24. Reda Kriaučiūnienė Istorija Vyr. mokytoja
25. Dalia Žarskienė Istorija ir pilietiškumo ugdymo pagrindai Metodininkė
26. Lina Miliauskienė Geografija, ekonomika Metodininkė
27. Skirmantė Makarevičienė Dailė, technologijos Metodininkė
28. Jolita Ryngnga
Muzika Metodininkė
29. Loreta Dambauskienė Muzika Metodininkė
30. Valdas Mačiulskas Muzika Vyr. mokytojas
31. Rasa Janulevičienė Technologijos Mokytoja
32. Vilma Narušė Kūno kultūra Mokytoja
33. Juškevičienė Rima Logopedė Vyr. logopedė
34. Ermana Grincienė Choreografija Metodininkė
35. Violeta Jočionienė Informacinės technologijos
Vyr. mokytoja
36. Rasa Slankauskienė Tikyba Mokytoja
37.
Roma Upitienė Pradinis ugdymas
Metodininkė
38. Živilė Sajatauskienė Socialinė pedagogė
39. Leta Jeskelevičienė  Mokytojo padėjėja
40. Ina Urbonienė
Vokiečių k.
Vyr. mokytoja