SEK MUS

Socialinės pedagogės

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ –ŽIVILĖ SAJATAUSKIENĖ, INA URBONIENĖ

 

„Pasaulyje nėra nieko, kas būtų nepataisoma… Netgi stovėdamas laikrodis dukart per parą rodo teisingą laiką.“ (Paulo Coelho)

 

Gimnazijos socialinės pedagoginės pagalbos tikslas teikti efektyvią socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, tėvams/globėjams, mokytojams, siekiant vaiko gerovės, saugumo bei pozityvios integracijos.

 

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

  • individualus darbas su mokiniais, tėvais/globėjais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
  • grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas;
  • auklėjamosios aplinkos organizavimas;
  • tarpinstitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas;
  • mokinio socialinių problemų ir poreikių įvertinimas;
  • efektyvių darbo metodų parinkimas;
  • socialinės pagalbos teikimo mokiniui proceso planavimas;
  • problemų sprendimas, neperžengiant profesinės kompetencijos ribų;
  • gimnazijos administracijos, mokytojų, kitų specialistų informavimas apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;
  • konsultavimasis ir, esant poreikiui, mokinio siuntimas pas kitų sričių specialistus.

Mokiniai, jų tėvai/globėjai, mokytojai visuomet yra laukiami jiems rūpimais klausimais 322 kabinete.

 

Konsultacijų laikas gimnazijoje:

Darbo dienos Živilė Ina
Pirmadienis 11.00 – 15.30 14.00 – 15.30
Antradienis 11.00 – 15.00
Trečiadienis 14.00 – 15.30
Ketvirtadienis 14.00 – 15.30
Penktadienis 12.00 – 13.00 7.00 – 15.00

 

*Darbo laiko paskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl darbo turinio ypatumo ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo.

 

Tel.: 8 343 52638