SEK MUS

Apie mus

Mes skiriamės iš kitų:
 • suteikiame galimybę pradėti ir baigti tą pačią mokyklą;
 • deriname kabinetinę sistemą su noru turėti savo klasę;
 • ypatingą dėmesį skiriame neformaliam meniniam ugdymui: gimnazijoje galite mokytis dailės, groti pasirinktu instrumentu (smuiku, fortepijonu, violončele, vargonais, saksofonu), kurti muziką arba lankyti baleto studiją.
 • po aštuonerių sėkmingo mokymosi metų įteikiami menų mokyklos baigimo pažymėjimai;
 • per metus parengiame du didelius koncertus – Advento ir mokslo metų baigiamąjį; koncertuoja visų amžiaus grupių moksleiviai;
 • meninė raiška daug kam padeda atrasti savo profesiją arba atskleisti turimą talentą;
 • mūsų skambutis – pasirinkta melodija.
Pagalba moksleiviui:
 • Mokykloje dirba logopedė, socialinė pedagogė, psichologė.
 • Dalykų mokytojai teikia moksleiviams individualias konsultacijas.
 • Yra pailgintos dienos grupė pradinukams.
 • Mokykloje parengtas ugdymo planas ir ugdymo programos reglamentuoja ugdymo tęstinumą meninio profilio įstaigose.
Ugdymas – kokybiškas ir inovatyvus
 • Modernėja ugdymo bazė: daugėja kompiuterių, įrengti kabinetai su interaktyviomis lentomis, įdiegtas elektroninis dienynas.
 • Aktyviausiai mūsų mokiniai dalyvauja dalykinėse ir menų olimpiadose, konkursuose, festivaliuose ir ten puikiai pasirodo.
Veikli mokinių savivalda –
jų iniciatyva gyvename linksmai ir įdomiai.
Kuriame projektus –
bendraujame, bendradarbiaujame su įvairių Europos šalių mokyklomis, dalijamės idėjomis, vykstame į pažintines keliones.