SEK MUS

Gimnazijos uniforma

PATVIRTINTA

Marijampolės Šv. Cecilijos

gimnazijos direktoriaus

2013-12-29  įsakymu Nr. V- 33

MARIJAMPOLĖS ŠV. CECILIJOS GIMNAZIJOS

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS

 

 1. BENDROJI DALIS

 

 1. Mokinio uniforma – pagarbos gimnazijai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, estetinio skonio ugdomoji dalis.
 2. Mokiniai privalo dėvėti gimnazijos tarybos patvirtintą tvarkingą uniformą nuo 2013 m. rugsėjo 1d.
 3. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, išskyrus paskutinį kiekvieno mėnesio penktadienį, kuris skiriamas uniformos skalbimui, valymui.
 4. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti švaros akcijų, išvykų bei ekskursijų ar kitų su mokytojais suderintų renginių metu.

II. UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA

1-4 KLASIŲ MOKINIAMS

PRIVALOMA
Mergaitėms Berniukams
Tamsiai mėlynas megztinis su gimnazijos emblema Tamsiai mėlynas megztinis su gimnazijos emblema

REKOMENDUOJAMA

Tamsiai mėlynas sarafanas

Palaidinė arba  golfas

Tamsios spalvos kelnės arba džinsai

Marškiniai arba golfas

 

5-8, I -IV G. KLASIŲ MOKINIAMS

PRIVALOMA
Mergaitėms, merginoms Berniukams, vaikinams
Tamsiai mėlynos spalvos uniforminis  švarkas su gimnazijos emblema Tamsiai mėlynos spalvos uniforminis švarkas su gimnazijos emblema

REKOMENDUOJAMA

Palaidinė  arba golfas

Tamsios spalvos sijonas, kelnės arba džinsai

Kaklaraištis

Marškiniai arba golfas

Tamsios spalvos kelnės arba džinsai

Kaklaraištis

 

 1. Valstybinių, gimnazijos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, egzaminų metu, taip pat atstovaujant gimnaziją rajono ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti mokyklinę uniformą (rekomenduojama mergaitėms ir merginoms dėvėti vienspalves klasikines palaidines, berniukams ir vaikinams – vienspalvius klasikinius marškinius).
 2. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti skiriamuoju simboliu.
 3. Mokinių taryba kartą per mėnesį vykdo mokyklinių uniformų dėvėjimo patikrinimą.
 4. Klasių auklėtojai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai) kontroliuoja mokyklinių uniformų dėvėjimą.

 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS

 1. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas skatina žodiniu pagyrimu, reiškia Padėkas mokinių tėvams.
 2. Mokslo metų pabaigoje gimnazijos administracija pareigingiausiai klasei reiškia Padėką.

IV. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS

11. Mokiniui, vengiančiam dėvėti uniformą, taikomos šios drausminimo priemonės:

11.1. klasės auklėtojo individualus pokalbis, pastaba;

11.2. raštiškas mokinio paaiškinimas mokyklos administracijai;

11.3. gimnazijos direktoriaus raštiška pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas;

 1. Visais atvejais klasės auklėtojas informuoja tėvus (globėjus).

 

V. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

13. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.

14. Mokinio uniformą galima įsigyti Marijampolėje Vytauto g. 18, „Rūtos“ siuvykloje, tel. 8-618 49190.

 

Pradinių klasių mokinių uniforma užsakoma Šiaulių įmonėje „Savitas stilius“. Kreiptis į mokytoją Eglę Šverčiauskienę. Bliuzonus užsakinėja mokytoja Lolita Paliulienė.