SEK MUS

Vaiko gerovės komisija

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos vaiko gerovės komisijos narių sąrašas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Pituška
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Dambauskienė
Socialinė pedagogė Ina Urbonienė
Psichologė Vytautė Venčkauskienė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Joana Norkė
Logopedė Rima Juškevičienė
Pradinio ugdymo mokytoja Saulė Lapinskienė
Anglų k. mokytoja Jolanta Leonavičienė
Lietuvių k. mokytoja Romualda Šulinskienė

(Komisijos sekretorė)