SEK MUS

Ugdymo procesas 2020-2021

Ugdymo proceso organizavimas 2020-2021 mokslo metais

 

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis Ugdymo proceso trukmė dienomis
PUG, 1-4 06.04 35 175
5-8, I-III gimnazijos 06.18 37 185
IV gimnazijos 05.21 33 163

 

Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Klasė

Pusmečio trukmė

I

II

PUG, 1 – 4

rugsėjo 1 d. – sausio 22 d. sausio 25 d. – birželio 4 d.

5 – 8, I-III gimnazijos

rugsėjo 1 d. – sausio 22 d. sausio 25 d. – birželio 18d.
IV gimnazijos rugsėjo 1 d. – sausio 22 d.

sausio 25 d. – gegužės 21 d.

 

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 2019-10-26 2019-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-05
Žiemos 2020-02-15 2020-02-19
Pavasario (Velykų) 2020-04-06 2020-04-09

 

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti PUG, 1- 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai 6- 12 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.