SEK MUS

Ugdymo procesas 2018-2019

Ugdymo proceso organizavimas 2018-2019 mokslo metais

 

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis Ugdymo proceso trukmė dienomis
PUG, 1-4 06.07 35 175
5-8, I-III gimnazijos 06.21 37 185
IV gimnazijos 05.27 33 166

 

Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Klasė

Pusmečio trukmė

I

II

PUG, 1 – 4

rugsėjo 1 d. – sausio 30 d. sausio 31 d. – birželio 7 d.

5 – 8, I-III gimnazijos

rugsėjo 1 d. – sausio 30 d. sausio 31 d. – birželio 27 d.
IV gimnazijos rugsėjo 1 d. – sausio 30 d.

sausio 31 d. – gegužės 27 d.

 

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 2018-10-29 2019-11-02
Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02
Žiemos 2019-02-18 2019-02-22
Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26

 

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti PUG, 1- 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai 6- 12 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.