SEK MUS

Ugdymo procesas 2019-2020

Ugdymo proceso organizavimas 2019-2020 mokslo metais

 

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis Ugdymo proceso trukmė dienomis
PUG, 1-4 06.09 35 175
5-8, I-III gimnazijos 06.23 37 185
IV gimnazijos 05.26 33 163

 

Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Klasė

Pusmečio trukmė

I

II

PUG, 1 – 4

rugsėjo 1 d. – sausio 24 d. sausio 27 d. – birželio 9 d.

5 – 8, I-III gimnazijos

rugsėjo 1 d. – sausio 24 d. sausio 27 d. – birželio 23 d.
IV gimnazijos rugsėjo 1 d. – sausio 24 d.

sausio 27 d. – gegužės 26 d.

 

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 2019-10-28 2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21
Pavasario (Velykų) 2020-04-14 2020-04-17

 

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti PUG, 1- 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai 6- 12 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.