SEK MUS

Ugdymo procesas 2022-2023

Ugdymo proceso organizavimas 2022-2023 mokslo metais

 Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Ugdymo proceso trukmė dienomis

PUG, 1-4

06.08

35

175

5-8, I-II gimnazijos

06.22

37

185

III gimnazijos

IV gimnazijos

06.15

06.01

36

34

180

170

 

Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Klasė

Pusmečio trukmė

I

II

1 – 4

rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.

sausio 23 d. – birželio 8 d.

5 – 8, I-II gimnazijos

rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.

sausio 23 d. – birželio 22 d.

III gimnazijos

IV gimnazijos

rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.

rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.

sausio 23 d. – birželio 15 d.

sausio 23 d. – birželio 1 d.

 

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2021-10-31

2021-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2021-12-27

2022-01-06

Žiemos

2022-02-13

2022-02-17

Pavasario (Velykų)

2022-04-11

2022-04-14

Vasaros atostogos PUG, 1-4 kl.

2022-06-08

 2022-08-31

Vasaros atostogos 5-10 kl.

2022-06-22

2022-08-31

Vasaros atostogos IIIG kl.

 2022-06-15

   2022-08-31