SEK MUS

Ugdymo procesas 2021-2022

Ugdymo proceso organizavimas 2021-2022 mokslo metais

 Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Ugdymo proceso trukmė dienomis

PUG, 1-4

06.07

35

175

5-8, I-II gimnazijos

06.21

37

185

III gimnazijos

IV gimnazijos

06.16

05.21

36

33

180

163

 

Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Klasė

Pusmečio trukmė

I

II

1 – 4

rugsėjo 1 d. – sausio 28 d.

sausio 31 d. – birželio 7 d.

5 – 8, I-II gimnazijos

rugsėjo 1 d. – sausio 28 d.

sausio 31 d. – birželio 21 d.

III gimnazijos

IV gimnazijos

rugsėjo 1 d. – sausio 28 d.

rugsėjo 1 d. – sausio 28 d.

sausio 31 d. – birželio 16 d.

sausio 25 d. – gegužės 21 d.

 

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2021-11-03

2021-11-09

Žiemos (Kalėdų)

2021-12-27

2022-01-07

Žiemos

2022-02-14

2022-02-18

Pavasario (Velykų)

2022-04-19

2022-04-22

Vasaros atostogos PUG, 1-4 kl.        

2022-06-10

 2022-08-31

Vasaros atostogos 5-10 kl.

2022-06-27

2022-08-31

Vasaros atostogos IIIG kl.

 2022-06-21

   2022-08-31