SEK MUS

NMPP (Standartizuoti testai)

2022–2023 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

Pasiekimų patikrinimas Data Pradžia Vykdymo būdas
1. 4 klasių skaitymas
1.1. I srautas 2023 m. sausio 24 d. 9 val. Elektroninis
1.2. II srautas 2023 m. sausio 24 d. 11 val.* Elektroninis
1.3. III srautas 2023 m. sausio 25 d. 9 val. Elektroninis
2. 4 klasių matematika
2.1. I srautas 2023 m. sausio 31 d. 9 val. Elektroninis
2.2. II srautas 2023 m. sausio 31 d. 11 val.* Elektroninis
2.3. III srautas 2023 m. vasario 1 d. 9 val. Elektroninis
3. 8 klasių skaitymas
3.1. I srautas 2023 m. vasario 7 d. 9 val. Elektroninis
3.2. II srautas 2023 m. vasario 7 d. 11 val. Elektroninis
3.3. III srautas 2023 m. vasario 8 d. 9 val. Elektroninis
4. 8 klasių matematika
4.1. I srautas 2023 m. vasario 21 d. 9 val. Elektroninis
4.2. II srautas 2023 m. vasario 21 d. 11 val.* Elektroninis
4.3. III srautas 2023 m. vasario 22 d. 9 val. Elektroninis
5. 8 klasių gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų)
5.1. I srautas 2023 m. vasario 24 d. 9 val. Elektroninis
5.2. II srautas 2023 m. vasario 24 d. 11 val. Elektroninis

*Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kuriose įteisintas mokymas baltarusių, lenkų, rusų kalba.