SEK MUS

NMPP (Standartizuoti testai)

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkaraštis 2018-2019 m. m. Tvarkaraštis

 

Išsami informacija apie standartizuotus testus skelbiama  http://www.nec.lt/342/