SEK MUS

PUPP

2022–2023 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI

 

 

Patikrinimas

 

Laikotarpis, data

V

Pradžia

Vykdymo būdas
1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)  

2023 m. sausio 9 d. –gegužės 15 d.

* Tradicinis arba nuotolinis**
 

2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu)

 

2023 m. vasario 13 d. – balandžio 24 d.

* Tradicinis arba nuotolinis**
 

3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)

 

2023 m. gegužės 10 d. – gegužės 11 d.

Elektroninis***
 

3.1. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I srautas

 

2023 m. gegužės 10 d.

9 val.
3.2. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II srautas 2023 m. gegužės 11 d. 9 val.
3.3. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) III srautas 2023 m. gegužės 11 d. 12 val. 30 min.
4. Matematika 2023 m. gegužės 15 d. – gegužės 16 d.   Elektroninis***
4.1. matematika I srautas 2023 m. gegužės 15 d. 9 val.
4.2. matematika II srautas 2023 m. gegužės 16 d. 9 val.
4.3. matematika III srautas 2023 m. gegužės 16 d. 11 val. 30 min.
5. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu) 2023 m. gegužės 18 d. – gegužės 19 d. Elektroninis***
5.1. gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu) I srautas 2023 m. gegužės 18 d. 9 val.  

Elektroninis***

 

5.2. gimtosios kalbos (lenkų, rusų) (raštu) II srautas 2023 m. gegužės 19 d. 9 val.

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

** Jei mokinys mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, tai pasiekimų patikrinimas vykdomas nuotoliniu būdu. Jei mokinys mokosi kitu nei nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdu, pasiekimų patikrinimas vykdomas tradiciniu būdu.

*** Mokyklose, turinčiose teisę mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, šiuo būdu jose besimokantys mokiniai ar buvę mokiniai, gyvenantys ne Lietuvoje, dėl laiko skirtumų negalintys nustatytu pasiekimų patikrinimo laiku dalyvauti pasiekimų patikrinime, mokyklos vadovo sprendimu pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir raštu gali laikyti nuotoliniu elektroniniu ar nuotoliniu būdu.