SEK MUS

PUPP

Išsami informacija apie PUPP skelbiama  http://www.nec.lt/32/

2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

 

 

Patikrinimas

 

Laikotarpis, data

 

Pradžia

1.   Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)  

Ugdymo procese

*
 

2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu)

 

2020 m. vasario 12 d. – balandžio 24 d.

*
 

3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis

 

2020 m. gegužės 21 d.

9 val.
 

4. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis

 

2020 m. gegužės 22 d.

9 val.
 

5. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu)

 

2020 m. birželio 1 d.

9 val.
 

6. Matematika

 

2020 m. birželio 8 d.

9 val.

 

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.