SEK MUS

Parama

Dėl 1,2% gyventojų pajamų mokesčio paramos suteikimo Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijai.

Gerbiami tėveliai ir kiti gimnazijos rėmėjai,

  Prašydami paremti gimnaziją kaip ir kasmet, pastebime, kad Jūsų 1,2 procentų parama gimnazijai atitenka ne kam kitam, o Jūsų vaikams. Jeigu negalite gimnazijos paremti abu tėveliai, tuomet prašytume bent vieno iš Jūsų paramos. 

 Maloniai prašome rasti laiko užpildyti deklaracijos formą. Valstybinė mokesčių inspekcija nagrinės tik tuos prašymus dėl 1,2 proc. pajamų mokesčio pervedimo, kuriuos pats gyventojas pateiks naudodamasis elektroninio deklaravimo sistema (http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx), pats atneš arba atsiųs į Mokesčių inspekciją (Forma FR0512). Centralizuotai pateiktų prašymų iš gimnazijos Mokesčių inspekcija nepriima. Todėl prašytume Jus naudotis anksčiau minėtais būdais, iš kurių geriausias- elektroninio deklaravimo sistema.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pervedamos paramos gimnazijai lėšos nėra ir nebus išskaičiuojamos iš Jūsų šeimos pajamų. Šiuos pinigus Mokesčių inspekcija išskaičiuoja iš Jūsų praėjusiais metais jau sumokėtų valstybei mokesčių, todėl ši parama neturės įtakos Jūsų šeimos biudžetui.

Mokymosi kokybė, popamokinės veiklos įvairovė priklauso nuo turimų sąlygų ir galimybių, naujovių taikymo, todėl prašome prisidėti prie šios  akcijos ir paremti savo gimnaziją.

Jūsų parama – pagalba gimnazijai.

Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos rekvizitai

 

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas):

Paramos gavėjo pavadinimas:

193012421

Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazija

 

Pildant FR0512 formą daugiau papildomų duomenų nereikia.

Dėkojame už Jūsų gerumą!