SEK MUS

Mokinių maitinimas

Maitinimo organizavimas Šv. Cecilijos gimnazijoje

Mokiniai ar jų tėvai kiekvieną penktadienį nuo 7 val. iki 9 val. užsisako maistą ateinančiai savaitei. Valgiaraštis, kuris skelbiamas gimnazijos tinklalapyje ir el. dienyne,  sudarytas trims savaitėms.

Mokiniai turi galimybę rinktis iš keturių kompleksinių pietų variantų vienai dienai.

Naudojama „kortelių“ sistema: kiekvienas pietų variantas žymimas skirtinga „kortelės“ spalva.

Nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai naudojasi tokiomis pačiomis„kortelėmis“, kurias pateikia valgykloje.

Nepanaudotas „korteles“reikia grąžinti valgyklai.

SVARBU. Mokiniui susirgus maitinimą galima atšaukti apie tai pranešus tel. 8 655 09656 iki 12.00 val. Atšaukus maitinimą, „kortelės“ grąžinamos valgyklai, o likusios lėšos panaudojamos vėliau. Paskutinę savaitę prieš mokinių atostogas maitinimas užsakomas pirmai savaitei po atostogų. Mokiniui, pamiršusiam „kortelę“ namuose, reikia kreiptis į 108 kabinetą, kur jam bus išduodama laikina„kortelė“.

Iškilus  klausimams kreipkitės  į Iną Urbonienę tel. 8 655 09656arba ateikite į 322 kabinetą.

Pietų valgiaraštis

 

 

 

Maitinimo programos

Skiepydama sveikos gyvensenos įgūdžius ir siekdama pagerinti vaikų mitybą, šv. Cecilijos gimnazija nuo 2016 m. lapkričio mėn. pradžios dalyvauja Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams” ir Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose programoje „Vaisiai mokykloms“.

ES pieno tiekimo mokykloms programa – ne tik apie pieną. Ji – apie pieną, jogurtą, sūrį, varškę ir kitus gardžius pieno produktus, svarbius gerai ir subalansuotai mitybai.

Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa įgyvendinama siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, pratinti jų vartojimą ir ateityje. Tyrimai rodo, kad daug vaisių ir daržovių vaikystėje valgę asmenys ir toliau jų vartoja pakankamai, o gerus įpročius perduoda savo vaikams.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 1–4 klasių mokinių vartojamų remiamų pieno produktų ir vaisių visa kaina kompensuojama, t.y. produktai vaikams dalinami nemokamai.

Kilus klausimams dėl šių programų ar esant vaiko sveikatos sutrikimų, kuomet mokinys negali vartoti pieno produktų ar vaisių, prašome kreiptis į savo klasės mokytoją.

 

Daugiau informacijos apie programas:

http://www.litfood.lt/paramos-priemones/vaisiai-mokykloms/

http://www.litfood.lt/paramos-priemones/pienas-vaikams/

http://ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/index_lt.htm