SEK MUS

Abiturientams

NAUDINGA INFORMACIJA

Nacionalinė švietimo agentūra – (smm.lt)

Nacionalinė švietimo agentūra

www.aikos.smm.lt Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema
www.lamabpo.lt Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
www.lamabpo.lt/skaiciuokle Konkursinio balo skaičiuoklė
www.studijos.lt Informacija apie studijas
www.kurstoti.lt Tinklapis apie studijas
www.mokslas.lt Lietuvos mokslas ir studijos
www.smm.lt Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
www.kurstudijuoti.lt Kur studijuoti?

STUDIJOS UŽSIENYJE

 ec.europa.eu  http://kalba.lt/  http://www.kastu.lt/

BRANDOS EGZAMINAI, PRAVARTU ŽINOTI…

Brandos egzaminų rezultatus peržiūrėti bus galima https://rezultatai.nec.lt
Prisijungimo vardas – kandidato kodas, slaptažodis – kandidato asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys.

 

2022–2023 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIO PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI

 

 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita Data
1. Lietuvių kalba ir literatūra 2023 m. vasario 27 d. – 2023 m. balandžio 25 d., išskyrus balandžio 11 d. – balandžio 14 d.*

 

UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

Egzaminas Egzamino tipas Data
2. Technologijos Mokyklinis 2022 m. spalio 3 d. – 2023 m. gegužės 12 d.
3. Menai Mokyklinis 2022 m. spalio 3 d. – 2023 m. gegužės 12 d.
4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis) Mokyklinis 2023 m. balandžio 4 d. – 2023 m. gegužės 22 d., išskyrus balandžio 11 d. – balandžio 14 d.*
5. Brandos darbas:

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis  

2022 m. spalio 3 d. – 2023 m. gegužės 12 d.

2023 m. sausio 30 d. – 2024 m. gegužės 12 d.

 

PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas Egzamino tipas Data Pradžia
6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2023 m. balandžio 12, 13, 14 d. (T, K, Pt) 9 val.
7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2023 m. balandžio 13, 14 d. (K, Pt) 9 val.
8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2023 m. balandžio 14 d. (Pt) 9 val.
9. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis

Valstybinis

2023 m. birželio 5 d. (P) 9 val.
10. Biologija Valstybinis 2023 m. birželio 7 d. (T) 9 val.
11. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. birželio 9 d. (Pt) 9 val.
12. Geografija Valstybinis 2023 m. birželio 12 d. (P) 9 val.
13. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2023 m. birželio 13 d. (A) 9 val.
14. Matematika Valstybinis 2023 m. birželio 14 d. (T) 9 val.
15. Informacinės technologijos Valstybinis 2023 m. birželio 16 d. (Pt) 9 val.
16. Istorija Valstybinis 2023 m. birželio 19 d. (P) 9 val.
17. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. birželio 20 d. (A) 9 val.
18. Chemija Valstybinis 2023 m. birželio 21 d. (T) 9 val.
19. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) Mokyklinis 2023 m. birželio 22 d. (K) 9 val.
20. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. birželio 23 d. (Pt) 9 val.
21. Fizika Valstybinis 2023 m. birželio 26 d. (P) 9 val.
22. Muzikologija II dalis Mokyklinis 2023 m. birželio 27 d. (A) 9 val.
PAKARTOTINĖ SESIJA
Egzaminas Egzamino tipas Data Pradžia
 

23. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

2023 m. birželio 28 d. (T)  

9 val.

 

24. Biologija

 

Valstybinis

 

2023 m. birželio 29 d. (K)

 

9 val.

 

25. Geografija

 

Valstybinis

 

2023 m. birželio 29 d. (K)

 

13 val.

 

26. Istorija

 

Valstybinis

 

2023 m. birželio 30 d. (Pt)

 

9 val.

 

27. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2023 m. birželio 30 d. (Pt)

 

13 val.

 

28. Matematika

 

Valstybinis

 

2023 m. liepos 3 d. (P)

 

9 val.

 

29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

2023 m. liepos 3 d. (P)  

13 val.

30. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2023 m. liepos 4 d. (A) 9 val.
31. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. liepos 4 d. (A) 13 val.
32. Informacinės technologijos Valstybinis 2023 m. liepos 5 d. (T) 9 val.
 

33. Muzikologija (I dalis)

 

Mokyklinis

2023 m. liepos 5 d. (T)  

13 val.

 

34. Fizika

 

Valstybinis

2023 m. liepos 7 d. (Pt)  

9 val.

 

35. Chemija

 

Valstybinis

2023 m. liepos 7 d. (Pt)  

13 val.

 

36. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

 

Mokyklinis

 

2023 m. liepos 10 d. (P)

 

9 val.

 

37. Muzikologija (II dalis)

 

Mokyklinis

 

2023 m. liepos 10 d. (P)

 

13 val.

 

38. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Mokyklinis

 

2023 m. liepos 13 d. (K)

 

9 val.

* Įskaitos ir egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.

 

TARPINIO PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

Tarpinis patikrinimas Data Pradžia
39. Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra** 2023 m. balandžio 19 d. (T) 9 val.

** Tarpinis patikrinimas organizuojamas ir vykdomas mokyklų, kurių nuostatose (įstatuose) įteisintas mokymas lenkų tautinės mažumos kalba arba kalbos, III gimnazijų klasių mokiniams.

______________________________________________________