SEK MUS

Abiturientams

NAUDINGA INFORMACIJA

Nacionalinė švietimo agentūra – (smm.lt)

Nacionalinė švietimo agentūra

www.aikos.smm.lt Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema
www.lamabpo.lt Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
www.lamabpo.lt/skaiciuokle Konkursinio balo skaičiuoklė
www.studijos.lt Informacija apie studijas
www.kurstoti.lt Tinklapis apie studijas
www.mokslas.lt Lietuvos mokslas ir studijos
www.smm.lt Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
www.kurstudijuoti.lt Kur studijuoti?

STUDIJOS UŽSIENYJE

 ec.europa.eu  http://kalba.lt/  http://www.kastu.lt/

BRANDOS EGZAMINAI, PRAVARTU ŽINOTI…

Brandos egzaminų rezultatus peržiūrėti bus galima https://rezultatai.nec.lt
Prisijungimo vardas – kandidato kodas, slaptažodis – kandidato asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys.

     

2020 m. rugsėjo 7 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino 2020-2021 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščius. Rengiant tvarkaraščius buvo atsižvelgta į:

 mokinių poreikius, ugdymo proceso mokyklose trukmę,
 mokyklų patalpų ir mokytojų užimtumą,
 egzaminuojamo dalyko specifiką, egzamino struktūrą, trukmę, paklausą, naudojamas technologines priemones, žmogiškuosius išteklius,
 bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas datas,
 pasirengimo egzaminams, egzaminų vykdymo ir darbų vertinimo procesų tarpusavio dermę,
 galimybes pateikti vertinimo rezultatus,
 besirenkančiųjų skaičių, rinkimosi kitimo tendencijas,
 epidemiologinę situaciją.
Dėkojame visiems šių procesų dalyviams ir tikimės sėkmingo bendradarbiavimo.
Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti interneto svetainėje www.nsa.smm.lt bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm.​