SEK MUS

Psichologė

 

Psichologinės pagalbos mokiniui tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

Gimnazijos psichologės pagrindinis uždavinys – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, kurti saugią ir palankią ugdymui aplinką.

 

 Psichologo teikiamos paslaugos:

 • Šviečia tėvus vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Kartu su klasių vadovais analizuoja ir sprendžia mokyklinės adaptacijos, drausmės, klasės atmosferos, bendravimo, vaikų tarpusavio santykių problemas.
 • Kartu su mokytojais dirba su vaikais, turinčiais mokymosi sunkumų, elgesio, emocinių, bendravimo problemų.
 • Bendradarbiauja su kitais specialistais sprendžiant vaikų lankomumo ir elgesio korekcijos problemas.
 • Esant poreikiui rengia bendravimo ir socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus.
 • Organizuoja ir vykdo tyrimus aktualiausioms problemoms spręsti.
 • Rengia ir vykdo psichologinių problemų prevencines programas (priemones).

 

Pagalbos teikimo formos:

 • Individualus darbas (konsultacijos) – parama krizių metu, psichologinių ir ugdymo (si) problemų sprendimas, asmenybės pažintinės veiklos, sugebėjimų tobulinimas individualių užsiėmimų, pokalbių metu.
 • Darbas su grupe – psichologinių – socialinių įgūdžių ugdymas, ugdymo dalyvių tarpusavio santykių reguliavimas, palaikymo ir savipagalbos organizavimas, asmenybės pažintinė veiklos, individualių psichinių procesų lavinimas, sugebėjimų, savo vidinių galių tobulinimas.
 • Darbas su tėvais (globėjais, rūpintojais) – pagalba spendžiant problemas, trukdančias ugdytinio psichologinei adaptacijai ir integracijai įstaigoje bei visuomenėje, grupiniai užsiėmimai, psichologinis švietimas;
 • Darbas su įstaigos mokytojais – psichologiškai saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas, tarpusavio santykių reguliavimas, psichologinis švietimas.

 

Kas tai yra psichologo konsultacija?

 • Tai psichologinė pagalba sveikiems, tačiau sunkioje, sudėtingoje gyvenimo situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Jiems padedama spręsti iškilusias problemas, brandžiau išgyventi įvairius gyvenimo sunkumus. Konsultacijos metu dėmesys skiriamas kliento sunkumams, jo išgyvenimams bei siekiama kuo aiškiau apibrėžti, įvardyti kliento problemas bei tikslus.
 • Psichologas, norėdamas padėti vaikui, – juos išklauso. Yra nemažai vaikų, kuriems to labai trūksta, jie jaučiasi nesvarbūs, neišklausyti tėvų ar bendraamžių, ir juos dėl to gali apimti sunkūs jausmai. Prislėgta nuotaika gali imti trukdyti mokslui, bendravimui su tėvais, bendraamžiais, todėl kartais pas psichologą galima ateiti tiesiog pasikalbėti apie tau svarbius dalykus ir suprasti, kad kažkas tave išklausė ir išgirdo.
 • Psichologas taip pat stengiasi gerbti kiekvieną atėjusį vaiką ir priimti jį tokį, koks jis yra, nes kartais vaikams problemos kyla dėl to, kad jie vis stengiasi prie kažko pritapti, nuvertina save patys arba jaučiasi nuvertinti kitų.
 • Na, ir galiausiai psichologas padeda pamatyti savo problemą ar sudėtingą situaciją plačiau ir gali padėti rasti sprendimus, kad tų sunkumų nebekiltų.

Kada mokiniai galėtų kreiptis į psichologę?

 • Jei turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais problemų;
 • Jei jaučiasi vieniši, patiria patyčias, smurtą;
 • Jei turi mokymosi sunkumų;
 • Jei nori geriau pažinti save, savo asmenybės savybes;
 • Jei sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais;
 • Jei kamuoja nerimas, prislėgta nuotaika;
 • Jei tiesiog liūdna ir norisi su kuo nors pasikalbėti.

Psichologinė pagalba mokiniui teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba mokytojai, gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • kreipiasi kitų institucijų atstovai, rūpindamiesi vaiko problemomis.

Psichologinė pagalba teikiama bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

EMOCINĖ PARAMA TELEFONU

Emocinės paramos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas

„Jaunimo linija“
Budi savanoriai konsultantai

8 800 28888 I-VII
visą parą
„Vaikų linija“
Budi savanoriai konsultantai, profesionalai
116 111 I-VII
11:00 – 21:00
„Linija Doverija“
 (parama teikiama rusų kalba)
Budi savanoriai konsultantai
8 800 77277 I-V
16.00 – 20.00
„Pagalbos moterims linija“
Budi profesionalai, savanoriai konsultantai
8 800 66366 I-VII
10:00 – 21:00
„Vilties linija“
Budi profesionalai, savanoriai konsultantai
116 123 I-VII
visą parą

PASTABA: Skambučiai į visas linijas nemokami.

 

EMOCINĖ PARAMA INTERNETU

Emocinės paramos tarnyba Adresas Darbo laikas
 „Vaikų linija“ Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt Atsako per dvi dienas
„Jaunimo linija“ Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.jaunimolinija.lt/internetas Atsako per dvi dienas
„Vilties linija“ Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt/contact.php arba vilties.linija@gmail.com Atsako per tris darbo dienas
„Pagalbos moterims linija“ Rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt Atsako per tris dienas

 

PSICHOLOGO PATARIMAI:
Tėvams kaip sutarti su paaugliu?  Tevams_kaip sutarti su paaugliu
Apie paauglystę – paaugliams. Apie paauglyste – paaugliams
Mokausi sau… patarimai kaip mokytis. Mokausi sau…patarimai kaip mokytis
Planuok karjerą atsakingai. Planuok karjerą atsakingai