SEK MUS

Psichologė

,,Labai svarbu nesusirgti pasidavimo liga.” ( V. Franklis)

Gimnazijos psichologės pagrindinis uždavinys – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, kurti saugią ir palankią ugdymui aplinką, bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

Psichologo funkcijos:

Psichologinis švietimas: šviesti tėvus, pedagogus  vaiko raidos psichologijos, pedagoginės, socialinės bei kt. psichologijos klausimais.

Bendradarbiaujant  su klasių vadovais ir kt. pedagogais bei tėvais teikti pagalbą mokiniams, turintiems elgesio, emocinių ir mokymosi sunkumų, spręsti mokyklinės adaptacijos, lankomumo, bendravimo, mokinių tarpusavio santykių problemas.

Organizuoti  ir vykdyti tyrimus aktualiais mokyklai psichologiniais  klausimais.

Rengti  ir vykdyti psichologinių sunkumų prevencines programas (priemones).

Esant poreikiui rengti bendravimo ir socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus.

Pagalbos teikimo formos:

Individualus darbas – konsultacijos, pokalbiai (mokiniai, tėvai, pedagogai).

Darbas su grupe (mokiniai, tėvai, pedagogai).

Stebėjimas pamokų metu (mokinių; klasės, pamokos mikroklimato).

Psichologinė pagalba mokiniui teikiama, kai:

mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;

prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai,

kreipiasi kitų institucijų atstovai, rūpindamiesi vaiku.

Iki 16 metų amžiaus mokiniams  reguliariam konsultavimui reikalingas raštiškas tėvų, globėjų sutikimas (kontraktas), kuriame numatomas konsultacijų skaičius.

Mokiniams iki 16 metų amžiaus, savarankiškai kreipiantis į gimnazijos psichologę, be tėvų, globėjų sutikimo psichologinė pagalba teikiama tik epizodiškai.

EMOCINĖ PARAMA TELEFONU

Emocinės paramos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas

„Jaunimo linija“
Budi savanoriai konsultantai

8 800 28888 I-VII
visą parą
„Vaikų linija“
Budi savanoriai konsultantai, profesionalai
116 111 I-VII
11:00 – 21:00
„Linija Doverija“
 (parama teikiama rusų kalba)
Budi savanoriai konsultantai
8 800 77277 I-V
16.00 – 20.00
„Pagalbos moterims linija“
Budi profesionalai, savanoriai konsultantai
8 800 66366 I-VII
10:00 – 21:00
„Vilties linija“
Budi profesionalai, savanoriai konsultantai
116 123 I-VII
visą parą

PASTABA: Skambučiai į visas linijas nemokami.

 

EMOCINĖ PARAMA INTERNETU

Emocinės paramos tarnyba Adresas Darbo laikas
 „Vaikų linija“ Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt Atsako per dvi dienas
„Jaunimo linija“ Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.jaunimolinija.lt/internetas Atsako per dvi dienas
„Vilties linija“ Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt/contact.php arba vilties.linija@gmail.com Atsako per tris darbo dienas
„Pagalbos moterims linija“ Rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt Atsako per tris dienas

 

PSICHOLOGO PATARIMAI:
Tėvams kaip sutarti su paaugliu?  Tevams_kaip sutarti su paaugliu
Apie paauglystę – paaugliams. Apie paauglyste – paaugliams
Mokausi sau… patarimai kaip mokytis. Mokausi sau…patarimai kaip mokytis
Planuok karjerą atsakingai. Planuok karjerą atsakingai