SEK MUS

Sveikiname nugalėtojus!

Sveikiname Marijampolės savivaldybės technologijų olimpiados nugalėtojas mokines Aurą Žarnauskaitę, Smiltę Eidukevičiūtę ir Moniką Krivickaitę. Taip pat olimpiadai mokines rengusias mokytojas Rūtą Vaitonienę ir Skirmantę Makarevičienę.