SEK MUS

Užbaigėme mokslo metus kūrybingai…

Gegužės 30 d. 2a klasės mokiniai su savo mokytoja Saule Lapinskiene pakvietė tėvelius ir senelius į mokslo metų užbaigimo šventę pasidalinti prabėgusių mokslo metų prisiminimais. Vaikai deklamavo eiles, dainavo dainas, [...]