SEK MUS

Mokslo ir žinių diena Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijoje!