SEK MUS

Vasarą prisiminus

Šią vasarą jaunučių choras vadovaujamas V. Mačiulsko dalyvavo dainų šventėje.