SEK MUS

Šimtmečio vaikai

Čia Lietuva. Čia lietūs lyja. Laukas.
Rugiai išplaukia. Plaukioja drugiai.
O Lietuva — geriausias mano draugas.
Ir šnekamės — kaip du seni draugai…

 

Mūsų gimnazijos pradinių klasių mokytojos organizavo [...]

Kūrybinės dirbtuvės

Ne paslaptis, kad mūsų moksleiviai kūrybingi. Bet šį kartą į ,,kūrybines dirbtuves“ rinkosi … mokytojai. Jie (jos) taip pat norėjo įrodyti, kad ne atsitiktinai dirba Gimnazijoje, kurios globėja yra šventoji [...]