SEK MUS

Piešinių konkursas LIDICE

Didžiuojamės Šv. Cecilijos gimnazijos IIIG klasės mokine Augustina Budžiulyte, kuri
šiandien atsiėmė tarptautinio vaikų piešinių konkurso LIDICE apdovanojimą Čekijos Respublikos Ambasadoje Vilniuje. Augustiną moko ir konkursui padėjo pasiruošti mokytoja Jolita Bičkienė.