SEK MUS

2020 – Ateitininkų metai

2020 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Ateitininkų metais. Spalio 9 dieną 6a, 7 ir III gimnazijos klasėse vyko tikybos istorijos integruotos pamokos. Mokytojų bendradarbiu buvo marijampolietis, studentas ateitininkas Ignas Kriaučiūnas. Jis pristatė savo organizaciją, jos kūrimosi istoriją, veiklą, siekius ir tikslus. 6-7 klasių mokinius taip pat supažindino su skirtingais Dievo buvimo įrodymais, o gimnazistams papasakojo kaip Katalikų bažnyčia ir ateitininkai prisidėjo prie Lietuvos tautinio atgimimo. Gimnazistai, susidomėję katalikiška veikla, buvo pakviesti į spalio 24-27 dienomis Marijampolėje vyksiančią moksleivių ateitininkų akademiją.

Tikybos mokytoja Rasa Slankauskienė

Istorijos mokytoja Reda Kriaučiūnienė