SEK MUS

Kalėdinė eglutė

Kiekvienais metais visos mokyklos puošia savo eglutę savos gamybos žaisliukais. Jas visas galima pamatyti kultūros centro foje ir pirmojo aukšto koridoriuje. Dalyvaujame ir mes. Mokinius skatino kurti Rūta Vaitonienė ir Skirmantė Makarevičienė.