SEK MUS

Sveikiname!

Sveikiname gimnazijos abiturientą Andrių Tumšį! 100 balų – matematika, informatika ir anglų kalba. Sveikinimai jį paruošusiems mokytojams – N. Matlauskienei, V. Širvaičiui ir I. Jočionienei.