SEK MUS

Atsisveikiname su XII gimnazijos laida…

Štai ir baigės vingiuotas takelis.
Štai ir didelio kelio pradžia.
Kur nuves šitas baltas kelias
Per galulaukes mūsų gražias.
Kaip pasiekti tą kalną, tą aukštumą,
Nors atrodo – visai arti? [...]