SEK MUS

4-5mečiai sveikina Lietuvą!

Vasario 16-toji didelė šventė mums visiems. Mažieji gimnazijos ir Lietuvos piliečiai  savo darbelius skiria Lietuvai gimtadienio proga.

Dailės mokytoja Jolita ir ikimokyklinukų mokytoja Rima