SEK MUS

Dėmesys ir mokymasis

Vasario 26 d. 5a  klasės valandėlės tema buvo “Dėmesys ir mokymasis”. Šią pamoką vedė Lietuvos sporto universiteto mokslų daktarė Dovilė Kielė. Dėstytoja vaikams pasakojo, jog geriau mokytis ir sutelkti [...]