SEK MUS

2 kl. mokinių mokslo metų baigimo išvyka

2 klasė birželio 15 dieną aplankė Kernavės piliakalnius bei Trakų pilį. Susipažino su draugiškais gyvūnais alpakomis. Praleido pilną įspūdžių dieną. Gero vasaros!