SEK MUS

Išskrenda gervės. Eime įkvėpę rudens gaivų gūsį.
Rugsėjis ridenas žeme. O mes – juk dar vasaros pusėj.

Medučio pilni aviliai ir šienas sukrautas po stogu.
Tas rudenio varpas giliai pažadina paukštį ir žmogų.

Mokslo ir žinių šventė Šv. Cecilijos gimnazijoje
Rugsėjo 1 dieną
9 val. – Priešmokyklinio ugdymo grupės ir 2-4 klasių mokiniams mokyklos vidiniame kieme;
10 val. – 5-8 klasių mokiniams;
11 val. – 9-11 klasių mokiniams;
12 val. – 1 ir 12 klasių mokiniams.
• Mokiniai renkasi jų klasei pažymėtoje vietoje mokyklos vidiniame kieme. Mokinius ir tėvelius prašome dėvėti apsaugines kaukes, laikytis saugaus 1 metro atstumo.
• Pageidautina, kad mokinį į šventę lydėtų ne daugiau kaip vienas suaugęs asmuo.
• Po šventės mokiniai su klasės vadovais eina į klases, tėveliai jų laukia mokyklos kieme.
• Į mokyklą gali įeiti tik PUG, pirmų klasių ir naujų mokinių tėveliai. Kitiems reikiamą informaciją klasių vadovai ir mokytojai teiks nuotoliniu būdu.
• Esant nepalankioms oro sąlygoms šventinė pamoka vyks klasėse.