SEK MUS

Adventą palydint – Kalėdų belaukiant

Į Adventinį vakarą – koncertą  visi rinkomės pasiklausyti, išgirsti, palinkėti gausos , išdalinti gerumo grūdų, susivienyti bendroje giesmėje, maldoje, pasisemti išminties ,padėkoti, atsiprašyti…,  kad išsineštume  į namus nuskaidrintas mintis, šilumą, ramybę ir niekada negęstančią Viltį..

Kartu su mūsų mokiniais, mokytojais, tėveliais, darbuotojais, buvusiais mokiniais ir kt bendruomenės nariais savo širdžių šiluma dalijosi jaunieji ir vyresnieji choristai bei jų vadovai  – V. Junevičienė, V. Mačiulskas. Jaunieji muzikantai griežė smuikais ir violončelėmis, skambino fortepijonu, vinguriavo fleitos ir saksofono melodijos. Nuoširdžiai gilias  adventines eiles  deklamavo 5b klasės mokiniai. Koncerto pabaigoje šiltai su ateinančiomis  šventėmis sveikino ir džiaugsmo linkėjo  M. Radzevičiaus vadovaujamas Č. Sasnausko choras.

Dėkojame visiems  jauniesiems atlikėjams ir juos ruošusiems mokytojams, koncertmeisteriams ir visiems dalyviams , sušildžiusiems šventinį vakarą savo buvimu  ir leidusiems pajusti, kad ,,jau Išganytojas čia…“