SEK MUS

„Augink, rūpinkis, mylėk“

Žemės Ūkio ministerija ( ŽŪM ) ir programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą, kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Šviečiamąja gyvulininkystės programa siekiama prisidėti prie gyvulininkystės sektoriaus Lietuvoje skatinimo. Mokiniai supažindinami su Lietuvos ūkiuose auginamais gyvūnais ir jų aplinka. Taip pat įgyja žinių apie ūkinių gyvūnų anatomiją, morfologiją, susipažįsta su šių gyvūnų įtaka gamtai ir aplinkai. Sužino, kokios yra Lietuvos senosios ūkinių gyvūnų veislės. Programa siekiama ugdyti sveiką ir ekologišką požiūrį į ūkininkavimą, neabejotiną jo naudą žmogui ir visuomenei.

Įgyvendinant programą „Augink, rūpinkis, mylėk“, gegužės 6 dieną renginys vyko Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos pradinėje 3 klasėje. Mokytoja Žydruolė Žakauskaitė mokiniams pateikė mokomąją filmuotą medžiagą ir priemones apie karves, arklius ir avis. Teko atlikti ir kūrybines užduotis- nuspalvinti figūras, nupiešti pasirinktą gyvulį ir sukurti pasaką apie jį. Darbas vyko grupėmis. Užsiėmimo metu mokiniai dalijosi ir savo turima patirtimi. Suprato, kokį sunkų ir atsakingą darbą dirba žmonės Lietuvos ūkiuose.