SEK MUS

Baigiamasis koncertas ,,Gyvuok ir auk“

Gražią penktadienio pavakarę šv. Cecilijos bendruomenės nariai rinkosi į  tradicinį renginį – Baigiamąjį koncertą. Prieš jam prasidedant,  atidaryta gimnazijos  auklėtinių darbų paroda. Kalbėjo ne tik mokyklos direktorius kan. D. Jasulaitis, bet ir  dailės mokytojos J. Bičkienė ir S. Makarevičienė bei mokinių darbai, kurie taip pat  ,,pasakojo“  apie   tėvynę Lietuvą , jos gamtą, mus supantį grožį, jį kuriančius žmones …

Prasidėjus muzikinei renginio daliai, kaip visada šiltai sutikome visus muzikantus, dainininkus , šokėjus ir jų mokytojus. Žiūrovus žavėjo grakščios šokėjos ir jų mokytoja E. Grincienė. Jos pradėjo koncertą. Paskui griežė smuikininkai , violončelistai,puikiai pasirodė jaunieji akordeonistai ,  pirmą kartą  tokio koncerto metu , bet tikrai nuostabiai , suskambo švelnūs gitarų garsai .Turime paminėti ir pučiamuosius instrumentus – fleitas, saksofonus – bei jų atlikėjus, kurie visada savo melodijomis  sužadina klausytojų vaizduotę, nukelia į netolimą vasarą, atostogų metą… Džiugu, kad koncerto metu savo mokinius  ir jų atliekamus kūrinius pristatė jų mokytojai, tardami  keletą šiltų žodžių. Scenoje pasirodė gausus būrys choristų ( net trys gimnazijos chorai), vadovaujami  mokytojų V. Mačiulsko ir V. Junevičienės.

Koncertą vainikavo pirmą kartą atliekamas Gimnazijos himnas, suvienijęs bendruomenės narių širdis , leidžiantis pasijusti stipriais ir didžiuotis , kad esame  gimnazijos, ugdančios talentus, nariai.  Jo autorius  – taip pat mūsų  gimnazistas  – Lukas Butkus. Renginyje dalyvavo ir buvę mūsų  auklėtiniai – jį filmavo mums gerai pažįstamas Gytis Jakovickis. Baigiant norisi tik pakartoti Gimnazijos himno žodžius : ,,Gyvuok ir auk,  menus globodama, Cecilijos gimnazija!“