SEK MUS

Betliejaus Taikos Ugnis

Gruodžio 18d. į mūsų gimnaziją Jūrų skautai atnešė Betliejaus ugnį, kuri buvo uždegta Kristaus gimimo vietoje – Betliejuje. Perduota iš rankų į rankas, ji pasiekė mūsų mokyklą. Lai Kristaus meilė ir šviesa uždega visų širdis belaukiant jo gimimo..