SEK MUS

Biblijos nuotykis mokiniams

7b klasės mokiniai dalyvavo Biblijos nuotykio kurso mokymuose.

Biblija – viena iš nedaugelio knygų, visais laikais neprarandančių savo aktualumo, tačiau reikalaujančių nuoseklaus pažinimo norint suvokti jos visumą. Šio laikmečio vaikams pasiūlymas paskaityti Bibliją turbūt sukeltų nepritarimo bangą. Biblijos tekstai, tai ne pasakų rinkinys, kviečiantis pasinerti į svajų šalį, tai išminties lobynai, skatinantys nuoširdžiai išgyventi tikėjimo tiesas.

Tačiau aš, tikybos mokytoja Irma Zapolskienė, dirbanti pagal Švedijos Biblijos kurso Bible Adventure programą, pasiūliau Senojo Testamento knygų pristatymą mokiniams patrauklesniais būdais. Senasis Testamentas vaikams nušvito naujomis, ryškesnėmis spalvomis, o kelionė istoriniais takais tapo suprantamesnė, įspūdingesnė. Bekeliaudami mokiniai atsigręžė atgal ir prisiminė įvykius nuo pasaulio sukūrimo iki Jėzaus gimimo.

Biblijos nuotykio programos esmė siekti, kad mokiniai gebėtų vos per 4 minutes papasakoti visą istoriją iki mūsų Išganytojo gimimo. Tai galėjo padaryti pasitelkę paveikslėlių seriją, raktinius žodžius ir judesius. Vaikai aktyviai dalyvavo veikloje: vaidino, inscenizavo, stengėsi įsiminti judesius, susipažino su geografinėmis vietovėmis, istorija.

Ši programa įkvepia daugiau, aktyviau domėtis Šventuoju Raštu ne tik suaugusiuosius, bet ir mūsų jaunąją kartą, kurios širdys yra atviros ir imlios įvairiausiai informacijai, veiklai. Taigi vaikams buvo suteikta galimybė labiau pamilti Dievą ir siekti patiems labiau domėtis religija.

Tikybos mokytoja Irma Zapolskienė