SEK MUS

Biologijos pamokos per patirtis!

Šįkart jomis dalinasi septintos klasės mokiniai, kurie gyvūninės ir augalinės ląstelės skirtumus
aiškina pasitelkę savo pačių pagamintus modelius. Pamokų metu mokiniai analizavo augalo ir
gyvūno kilmės ląsteles, jų sandarą, atliekamas funkcijas. Kūrybos procesui naudojo įvairiausias
buities ir gamtines priemones.
Be to, šie, mokinių sukurti darbai vertingi tuo, jog tai ne tik praktiškai pagilino jų žinias, bet taip pat
tai puiki metodinė padalomoji medžiaga kitoms mokinių klasėms.
Juk taip nuostabu pasitelkti kūrybišką mąstymą ir į ugdymo procesą pasižiūrėti išradingiau. Tad
kviečiame ir jus pasižvalgyti į mokinių sukurtus darbus – ląstelių modelius.